• Opvoeden & Meeris doelgericht...

  Opvoeden & Meer
  is doelgericht...

 • laagdrempelig, vraaggericht...

  laagdrempelig, vraaggericht...

 • stelt het kindcentraal en...

  stelt het kind
  centraal en...

 • gaat uit van de krachten van het gezin.

  gaat uit van de krachten van het gezin.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Welkom

Iedereen kent wel zo’n dag dat het niet lekker loopt.

Je hebt ruzie met je ouders, je bent voor je gevoel de grip op je kind kwijt of de groep op de kinderopvang laat zich moeilijk aansturen. 
Allemaal heel herkenbaar. Maar wat als dit soort dagen niet voorbij lijken te gaan en het voor je gevoel soms weken of maanden duurt? Of wat als je ouders gaan scheiden en je leven op zijn kop staat? Of als je merkt dat je kind niet lekker in zijn/haar vel zit en niet duidelijk is waar dit door komt? Of als je je zorgen maakt om een leerling, is deze lui of zit er meer achter? 

Op deze momenten biedt pedagogisch adviesburo Opvoeden & Meer ondersteuning en begeleiding. Opvoeden & Meer is er voor alle vragen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien van kinderen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.  

 

Onze visie...

Opvoeden & Meer is doelgericht, laagdrempelig, vraaggericht, stelt het kind centraal en gaat uit van de krachten van het gezin.

image
Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar op 06 - 57 24 69 17 en per mail info@opvoedenenmeer.nl

Lees verder