Aanbod

Na een aanmelding wordt er een intakegesprek gepland

Doordat Opvoeden & Meer een particulier bureau is kan deze afspraak meestal snel gepland worden. Tijdens het intakegesprek wordt er goed geluisterd naar de reden van aanmelding en wordt er doorgevraagd om de hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen formuleren. Samen wordt er een plan van aanpak gemaakt waarbinnen kleine, haalbare doelen worden gesteld waar kinderen, jongeren en ouders zich goed bij voelen.

De begeleiding wordt vraaggericht ingezet, zo kort mogelijk maar zo lang als nodig. Het doel is altijd om zelfstandig weer verder te kunnen. Er wordt een korte rapportage geschreven over het verloop van de hulpverlening die, indien ouders en/of jongere toestemming geven, gedeeld kan worden met school, huisarts of andere professionals.

Opvoeden & Meer biedt een aanbod aan:
Particulieren
Professionals
 (Klik op Particulieren en Professionals voor de webpagina)

Wilt u meer informatie over Opvoeden & Meer? Gebruik dan de Contactpagina. Uiteraard zijn wij ook telefonisch en per mail bereikbaar.

Opvoeden en Meer Pedagogisch Adviesbureau