Particulieren

Opvoeden & Meer biedt het volgende aanbod voor particulieren:

• Coaching bij hoogbegaafdheid
Wat betekent het om hoogbegaafd te zijn? Wat zegt dat over mij? Hoe kun je hier als ouders het beste mee omgaan en wat kan school hierin betekenen? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig blijft voelen, is een goede samenwerking nodig tussen ouders, kind en school. Opvoeden & Meer kan hierbij ondersteunen. 

• Opvoedingsondersteuning
Door middel van observaties en daaruit voortvloeiende praktische tips krijgt u als ouder weer meer grip op de opvoedingssituatie.

• Kinder-/jongerencoaching
Met behulp van bijv. spel- of creatieve vormen komt er meer zicht op wat er speelt bij het kind of de jongere en wordt er gewerkt aan de mindset. Daarnaast wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen en leren ze hun kwaliteiten (h)erkennen. Ook kan er gewerkt worden aan het herkennen van emoties bij zichzelf en bij anderen en kunnen ze leren hoe hiermee om te gaan.

• Systeemgesprekken
Door meer uitleg aan elkaar te geven over wat er gevoeld en gedacht wordt of hoe situaties ervaren worden krijgen de gezinsleden meer respect en begrip voor elkaar waardoor de gezinsleden meer begrip voor elkaar krijgen en meer steunend voor elkaar zijn.

• KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties)
Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met leeftijdgenoten een programma over het proces van de scheiding. Gebleken is dat kinderen hierdoor beter in hun vel komen te zitten en beter contact hebben met beide ouders.
Het programma wordt aangeboden aan kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool en jongeren van de middelbare school in groepen van maximaal 10 kinderen.

• KIES voor mij!
Daarnaast kan KIES voor mij! ingezet worden voor individuele kinderen of kleine groepjes die geen mogelijkheid hebben om aan een KIES-groep deel te nemen of meer hulp nodig hebben na deelname aan een KIES-groep.

• KIES Gescheiden Opvoeden
Dit programma kan op drie manieren ingezet worden, namelijk:
- gespreksgroep voor (individuele) gescheiden ouders
- oudercursus
- themabijeenkomsten
KIES Gescheiden Opvoeden is bedoeld voor gescheiden ouders of nieuwe partners. Het is geen voorwaarde dat ouders samen deelnemen aan KIES Gescheiden Opvoeden. Ouders kunnen zich ook individueel aanmelden.
Het doel is om steun te bieden aan gescheiden ouders en informatie breed beschikbaar te stellen en het praten over gescheiden opvoeden en hulp vragen bij scheidingsproblematiek te normaliseren.

Voor meer informatie over KIES, klik HIER.

Er wordt altijd samen gekeken naar de best passende hulpvorm. Een combinatie van bovenstaande hulpvormen of een variant behoort ook tot de mogelijkheden. Indien er geen passend hulpaanbod is voor uw vraag wordt er met u meegekeken naar welke organisatie wel de juiste ondersteuning kan bieden. U wordt altijd weer op weg geholpen!

Wilt u meer informatie over Opvoeden & Meer? Gebruik dan de Contactpagina. Uiteraard zijn wij ook telefonisch en per mail bereikbaar.

Opvoeden & Meer Particulieren