Particulieren

Opvoeden & Meer biedt het volgende aanbod voor particulieren:

• Begeleiding van cognitief getalenteerde kinderen
Wat betekent het om cognitief getalenteerd te zijn? Wat zegt dat over mij? Hoe kun je hier als ouders het beste mee omgaan en wat kan school hierin betekenen? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig blijft voelen, is een goede samenwerking nodig tussen ouders, kind en school. Opvoeden & Meer slaat een brug tussen kind, ouder en school en zorgt dat hetzelfde doel wordt nagestreefd en dat er goed word samengewerkt zodat het getalenteerde kind zijn talenten nog meer kan benutten. 

• Kinder-/jongerencoaching
Met behulp van bijv. spel- of creatieve vormen komt er meer zicht op wat er speelt bij het kind of de jongere en wordt er gewerkt aan de mindset. Daarnaast wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen en leren ze hun kwaliteiten (h)erkennen. Ook kan er gewerkt worden aan het herkennen van emoties bij zichzelf en bij anderen en kunnen ze leren hoe hiermee om te gaan.

• KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties)
Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met leeftijdgenoten een programma over het proces van de scheiding. Gebleken is dat kinderen hierdoor beter in hun vel komen te zitten en beter contact hebben met beide ouders.
Het programma wordt aangeboden aan kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool en jongeren van de middelbare school in groepen van maximaal 10 kinderen.

• KIES voor mij!
Daarnaast kan KIES voor mij! ingezet worden voor individuele kinderen of kleine groepjes die geen mogelijkheid hebben om aan een KIES-groep deel te nemen of meer hulp nodig hebben na deelname aan een KIES-groep.

Voor meer informatie over KIES, klik HIER.

• Opvoedondersteuning
Door middel van observaties en daaruit voortvloeiende praktische tips krijgt u als ouder weer meer grip op de opvoedsituatie.

• Systeemgesprekken
Door meer uitleg aan elkaar te geven over wat er gevoeld en gedacht wordt of hoe situaties ervaren worden krijgen de gezinsleden meer respect voor elkaar waardoor de gezinsleden meer begrip voor elkaar krijgen en meer steunend voor elkaar zijn.

Er wordt altijd samen gekeken naar de best passende hulpvorm. Een combinatie van bovenstaande hulpvormen of een variant behoort ook tot de mogelijkheden. Indien er geen passend hulpaanbod is voor uw vraag wordt er met u meegekeken naar welke organisatie wel de juiste ondersteuning kan bieden. U wordt altijd weer op weg geholpen!

Wilt u meer informatie over Opvoeden & Meer? Gebruik dan de Contactpagina. Uiteraard zijn wij ook telefonisch en per mail bereikbaar.

Opvoeden en Meer Pedagogisch Adviesbureau