Professionals

Opvoeden & Meer biedt het volgende aanbod voor professionals:

Loopt u als leerkracht of IB-er vast in de begeleiding van een leerling. Heeft u vermoeden van hoogbegaafdheid, van onderpresteren of bent u juist bang dat u de leerling overvraagt? Opvoeden & Meer kan u ondersteunen bij het vinden van antwoorden op uw vragen dmv observaties in de klas en gesprekken met leerling, ouders/verzorgers en u. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt met concrete handelingsadviezen. 

Ook voor andere professionals geldt dat zij te allen tijde contact op kunnen nemen met Opvoeden & Meer wanneer zij vragen hebben op het pedagogische vlak. Opvoeden & Meer zal zoveel mogelijk ondersteuning bieden. U kunt hierbij denken aan het mee voorbereiden van of mee uitvoering geven aan een thema-avond. Ook kan Opvoeden & Meer observeren op een groep en daarna handelingsadviezen geven.

Wanneer u aanvullende vragen heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen met Opvoeden & Meer. Indien er geen passend hulpaanbod is voor uw vraag wordt er met u meegekeken naar welke organisatie wel de juiste ondersteuning kan bieden. U wordt altijd weer op weg geholpen!

Wilt u meer informatie over Opvoeden & Meer? Gebruik dan de Contactpagina. Uiteraard zijn wij ook telefonisch en per mail bereikbaar.

Opvoeden en Meer Pedagogisch Adviesbureau